Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 04-04-2011 - 07:09:04
Ple Ordinari del passat 28 de març – L’AJUNTAMENT de CALLDETENES NO PAGA
El ple del passat dilluns 28/03 no va ser precisament un ple tranquil. Va ser un ple allunyat del diàleg o consens que tant necessita Calldetenes per a tirar endavant. De ben segur que en tenim una part de culpa. Ens en fem responsables. De l’altra part de generació de crispació més val que no hi posem noms propis perquè tothom sap de qui estem parlant.

M’agradaria explicar, per tal que quedi ben clar, el punt de vista que defensem i el perquè no varem poder posar-nos d’acord amb el plantejament econòmic que es posava a votació. Se’ns varen presentar uns números que situen com a reconeixement de deute de l’ajuntament aquest 2011 entre 50.000 i 150.000 €, explicant-nos que “això és com una auditoria interna”, “hem aconseguit sanejar la situació”. Ja ens agradaria a nosaltres que això fos veritat, però a falta de dos mesos per les eleccions presentar aquestes dades és voler enganyar. Així és, enganyar i confondre. Voler fer creure a les persones de Calldetenes que les coses s’han fet ben fetes quan la realitat és molt diferent. Per culpa d’una mala gestió econòmica estem pagant interessos de demora per a tot, per a l’escombrera que ens va subvencionar la DGAL, per a la recollida de les escombraries, per les obres d’urbanització de El Torrental, etc.

En els decrets d’alcaldia d’un punt anterior del mateix ple es va poder constatar que no podem pagar les factures de l’empresa que ens recull les escombraries i que se’ls hi ha proposat refinançar aquesta despesa corrent de 85.000 € per a pagar-la els propers anys, amb els interessos de demora que se’n derivaran. En un altre decret hem de pagar 808 euros d’interessos d’ajornament per no poder pagar a temps el 25% de l’escombrera que la DGAL ens va subvencionar en un 75%. En les aprovacions de factures trobem factures de l’editorial que ens fa el butlletí d’informació municipal. L’edició de desembre de 950 exemplars ens va costar més de 2.000 €. En l’estat d’execució del pressupost 2010 a març de 2011 que ens va proporcionar el secretari-interventor de l’ajuntament devíem factures de telèfon i d’enllumenat públic. És trist veure la situació en la que ens trobem que haguem de refinançar la despesa corrent perquè no la podem pagar. És trist haver de pagar interessos de demora o ajornament per a moltes de les coses que ordinàriament hauríem de poder fer front. Però més trist encara és voler-ho amagar i fer veure que tot va bé, que arriben eleccions. I això ens sap greu perquè no és defensar els interessos de Calldetenes. Si haguéssim callat per a no generar crispació hauríem fet un flac favor al poble no volent defensar una cosa que creiem digna de defensar: la veritat.

Toca apretar-nos el cinturó, també a Calldetenes, i aquest ajuntament no ho ha sabut fer o no ho ha volgut fer. Almenys que es reconegui que no s’ha pogut reconduir la situació ja que això és el primer pas per voler solucionar les coses. Al llarg d’aquesta legislatura hem fet 2 plans de sanejament “amics” per part de la Diputació. Plans de sanejament basats en la bona bondat de l’Ajuntament. El darrer d’ells, de juny 2010, ja avisava del fort endeutament i romanent de tresoreria de més de 2.000.000 negatiu i que calia prendre mesures per arreglar la situació. Ha costat, però sembla que l’equip de govern ja ha trobat la solució màgica per arreglar-ho: tot passava per a fer una auditoria interna de comptes, basada en la bona bondat d’aquest equip de govern.
  297:0
JPP 05-04-2011 - 08:11:58
Re: Ple Ordinari del passat 28 de març – L’AJUNTAMENT de CALLDETENES NO PAGA
Hola Marc,

Segur que si entren en detall trobaríem diferencies de opinió, però en general coincideixo amb l' anàlisi que fas en el teu escrit.

Soc dels que creuen que sovint "els números es torturen i torturen fins que diuen el que es vol que diguin". Per posar un exemple, fa pocs dies es deia que el govern espanyol demanava al govern de la Generalitat que "fes un maquillatge" dels seus comptes, fins que acomplissin la reducció del dèficit que s' els demana. Si ho fes, això no canviaria la situació real del país, més enllà de "fer pujar una mica la moral", segurament de manera transitòria, per sortir momentàniament del pas en espera de temps millors.

Posar tots el números sobre la taula i "consensuar " quina es la magnitud del problema, es el primer pas per poder encarar una solució i a Calldetenes fins ara no ho hem fet. Fins ara he cregut i voldria continuar creient que no tindria que fer falta gastar-se 20.000 o 25.000 euros en una auditoria, i que ho podríem resoldre de manera gratuïta amb el suport dels serveis de la Diputació, però entenc perfectament que no siguis del mateix parer, i potser al final els fets et donaran la raó.
  299:297
Pere Vinyeta 05-04-2011 - 15:46:21
Re: Ple Ordinari del passat 28 de març – L’AJUNTAMENT de CALLDETENES NO PAGA

Voldria contestar malgrat en JPP em titlli de electoralista... he de reconèixer que m'agrada l'adjectiu -no vull interpretar-lo com a pejoratiu- donat que és la meva primera incursió a la cosa pública.

Som-hi; el tema comptable del nostre ajuntament -possiblement de molts ajuntaments- és realment sorprenent. Jo, que he treballat per dues multinacionals (una sueca -Powerbox International- i una anglesa -XP Power Ltd-) no puc comprendre -o sí- que el govern parli de un dèficit menor 100.000 eur i la oposició parli de milions. Evidentment, algú no té raó.

I, malgrat se m'acusa d'insistir en aquest paral·lelisme, per mi un ajuntament no deixa de ser una empresa de serveis amb una component ideològica afegida. És a dir, hi ha una funció administrativa que qualsevol gerent preparat pot desenvolupar i unes directrius polítiques que son el marc d'actuació inexcusable del gerent municipal.

Feta aquesta prèvia, si el consell d'administració (els regidors) li demanen al gerent (actualment l'alcalde-president) que aporti la documentació comptable per presentar-la als socis (els calldetenencs), com nassos -perdoneu la meva expressió d'indignació- poden donar uns resultats tant divergents? Qui menteix? Menteix Poble en Marxa? Menteix CiU? Menteix el govern? o, deixe-m'hi afegir un casuisística gairebé més horrorosa, ningú no sap on és?

Sincerament, si jo hagués anat tant perdut com aquest Consell d'Administració de l'empresa Calldetenes S.A., el senyor Karl Fredmark de Powerbox m'hauria despatxat d'immediat i, possiblement, m'hauria denunciat per incompliment de les meves obligacions de rigor i serietat comptable.

I ara, si m'ho permeteu, vaig a fer campanya per Solidaritat Catalana per la Independència (SI) si es confirma -encara queden dos dies per aturar-ho o tirar-ho endavant- que farem llista i que jo en seré el cap; un eventual Consistori governat per SI durà a terme un sistema públic de comptabilitat analítica (departamental) i la publicarà a la web de l'Ajuntament. La evolució del fons de maniobra (romanent de tresoreria a l'argot de l'empresa pública) i els resultats d'explotació (sí senyors; els ajuntaments també han de tenir "beneficis" malgrat puguin anomenar-se amb l'eufemisme de "excedents") hauran de ser públics o, com a mínim, a disposició d'una forma ràpida, fàcil i còmode per tots els socis de l'empresa (per tots els habitants de Calldetenes).

Ja he començat la campanya.  :-)

  301:297
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes