Frum
Fils
Pep 10-03-2011 - 23:53:02
la I.T.V.
Bona nit,
Aquest nou fil, a part de informar del estat dels vehicles en quan a les obligacions que tothom ha de complir com es el cas de la inspecci tcnica, i que la nostra furgoneta no compleix en aquests moments, tamb voldria donar a conixer altres fets, suposo que desprs d'advertir en lultim ple de que potser no estvem al corrent de la seguretat social, i desprs que el nostre ajuntament en confirmessin que era un error administratiu, doncs be, avui en el nou estat d'execuci del pressupost de final d'exercici es pot afirmar que efectivament no estem al corrent de les nostre obligacions amb la seguretat social, tampoc estem al corrent de pagament a moltes empreses del nostre entorn, i probablement tot aquest desgavell sigui produt per la urbanitzaci del torrental o el mercat setmanal entre d'altres, tots sabem que el nostre alcalde es propietari i per tant persona beneficiada en el desgavell comptable del nostre poble, tamb puc advertir que en el cas de prorrogar el pressupost de lany 2010 amb romanent de tresoreria negatiu, que en el prxim ple es tindria que presentar un pressupost amb la reducci de despesa per import igual al dficit actual. entenc que desprs d'aquestes dades no podem esperar ni un dia mes a realitzat lauditoria de comptes externa, es importantssim fer-la, esperar el desenlla de les eleccions com a excusa ser la supressi d'algun servei, aqu queda la meva queixa una vegada mes...
  292:0
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes