Fòrum
Fils
Pep 10-03-2011 - 23:53:02
la I.T.V.
Bona nit,
Aquest nou fil, a part de informar del estat dels vehicles en quan a les obligacions que tothom ha de complir com es el cas de la inspecció tècnica, i que la nostra furgoneta no compleix en aquests moments, també voldria donar a conèixer altres fets, suposo que després d'advertir en l´ultim ple de que potser no estàvem al corrent de la seguretat social, i després que el nostre ajuntament en confirmessin que era un error administratiu, doncs be, avui en el nou estat d'execució del pressupost de final d'exercici es pot afirmar que efectivament no estem al corrent de les nostre obligacions amb la seguretat social, tampoc estem al corrent de pagament a moltes empreses del nostre entorn, i probablement tot aquest desgavell sigui produït per la urbanització del torrental o el mercat setmanal entre d'altres, tots sabem que el nostre alcalde es propietari i per tant persona beneficiada en el desgavell comptable del nostre poble, també puc advertir que en el cas de prorrogar el pressupost de l´any 2010 amb romanent de tresoreria negatiu, que en el pròxim ple es tindria que presentar un pressupost amb la reducció de despesa per import igual al dèficit actual. entenc que després d'aquestes dades no podem esperar ni un dia mes a realitzat l´auditoria de comptes externa, es importantíssim fer-la, esperar el desenllaç de les eleccions com a excusa serà la supressió d'algun servei, aquí queda la meva queixa una vegada mes...
  292:0
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes