Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 30-08-2010 - 23:38:31
Nova web de l'ajuntament i mapa de patrimoni cultural del municipi
El Mapa de patrimoni cultural de Calldetenes ja està disponible on line
El document recull i posiciona tots els bens culturals del municipi.
El web municipal de Calldetenes posa a disposició de les persones interessades la relació d'elements del patrimoni cultural del municipi, a través de la nova secció Mapa de patrimoni cultural de Calldetenes. Aquest nou recurs on-line ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l'Ajuntament de Calldetenes.

Recull els bens culturals del municipi a través d'un mapa que posiciona els diversos elements patrimonials inventariats, amb fitxes, fotografies i la seva ubicació mitjançant cartografia digital.

- Veure mapa patrimonial

http://patrimonicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08037


Fins aquí la notícia. Tal i com hem dit en altres ocasions la nova pàgina web de l'ajuntament disposa d'una sèrie d'avanços i noves eines molt interessants per a donar a conèixer el poble i en aquest cas relacionar els bens cultural de Calldetenes. Aquest instrument elaborat per la diputació, amb col·laboració amb l'ajuntament, dóna molta informació sobre punts d'interés del poble, molts d'ells ben coneguts per tots nosaltres. Cal aplaudir aquesta iniciativa, remarcar-ne els bons resultats aconseguits i fer-ne una ampla difussió.

Cal recordar que al costat d'aquests avantatges (punts positius) de la nova web també hi ha alguns punts febles o coses a millorar. No sabem on van a parar els correus electrònics dirigits al nostre grup a través de la pàgina web de l'ajuntament perquè no n'hem rebut cap (ni se'ns ha avisat de cap) i ens consta que se'ns en han enviat. No volem pas pensar que passen per algun sistema especial de "filtre".
  280:0
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes