Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 29-03-2009 - 22:37:02
Estat dels recursos de reposició i concurs públic d'un nou secretari interí

El fet de què rebem via correu electrònic les aportacions i posts del fòrum "unxicdetot" fa que puguem ser participatius i ampliar informacions i aclarir alguns dels punts que s’hi plantegen. Estaria molt bé si els altres grups municipals hi aportessin algun comentari i intercanvi d’idees del què hi comentem, sempre des del respecte però sense fugir dels punts que ens separen. Sobretot si reben, com rebem nosaltres, la publicació d’aquests fils.

Des del grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes, del qual en sóc a dia d’avui el seu portaveu, hem presentat dos recursos de reposició en el que va de legislatura, a banda d’altres propostes i mocions per a debatre en els plens. Les mocions i propostes són importants per a fomentar el diàleg i introduir o plantejar millores a l’actuació de l’equip de govern, encara que no tenen la importància d’un recurs de reposició.

El primer recurs de reposició que varem presentar va ser per a qüestionar el vot de qualitat del tinent d’alcalde. És innegable que l’alcalde té la possibilitat de poder desfer els empats de les votacions de ple utilitzant el seu vot de qualitat. Ara bé, el que no és tan evident és que aquesta delegació del vot de qualitat es pugui transmetre al tinent d’alcalde com qui es canvia de jersei. Aquest recurs de reposició no se’ns ha contestat oficialment i ja fa força mesos que el varem presentar. És veritat que varem rebre (entregada en mà per la secretària que ja no hi és) una fotocòpia d’un informe de la diputació sobre aquest tema. Ara bé, la resposta escrita al nostre cas concret de Calldetenes no l’hem rebut mai. Un recurs de reposició s’ha de respondre per escrit, a no ser que l’administració cregui que el silenci administratiu és un mitjà vàlid que s’ha de potenciar. Almenys des del nostre grup creiem que les coses no han d’anar d’aquesta manera.

El segon recurs de reposició que varem presentar, el passat mes de febrer, va ser pel nomenament del secretari. Nosaltres creiem que el nomenament que es va fer va ser del tot il•legal, no pel fet que no s’havia publicat al DOGC, sinó pel fet que un alcalde no té potestat per anomenar funcionaris com un secretari-interventor. Aquests nomenaments els ha de fer una administració externa com és el Departament d’Administració Local. El que sí pot fer un alcalde per anomenar secretari és fer concurs públic amb unes bases i escollir entre tota la gent que s’hi presenta. Amb l’antecedent del primer recurs presentat, pensem que aquest tampoc se’ns contestarà oficialment. Ara bé, extraoficialment ja se’ns ha respost i se’ns ha donat la raó. En “El 9 Nou” del dilluns passat s’hi podia veure a les primeres pàgines un anunci d’un concurs públic per una plaça de secretari-interventor a l’Ajuntament de Calldetenes. Això és el què nosaltres varem demanar en el recurs de reposició. Ara les coses es comencen a fer bé, i això ha estat gràcies al recurs de reposició que varem presentar. O sigui que sent estrictes, el ple del 16 de febrer hauria de quedar invalidat i declarat nul de ple dret perquè el secretari estava anomenat incorrectament i per això ara es fa un concurs públic.

Finalment, ja per acabar i per no fer-me pesat, voldria explicar-vos que el dilluns 30 no hi haurà el ple ordinari que hi havia previst. Això és degut a què no hi ha secretari: s’ha d’esperar que s’acabi el concurs públic i s’hagi assignat novament un nou secretari interí. D’acord a conversa amb l’alcalde i representants de PEM i un servidor és possible que el nou ple ordinari es pugui celebrar el dimarts 14 d’abril.

Salutacions cordials,

Portaveu CiU Calldetenes.
Marc Verdaguer i Montanyà
  216:0
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes