Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 23-02-2009 - 23:58:02
Repetició del Ple dels Pressupostos 2009


Tal i com es pot comprovar pel registre d’entrada del document que varem presentar a l’Ajuntament (el teniu a la notícia digital de El 9 Nou, adjunto el link corresponent http://www.el9nou.cat/noticies.php?codi_noticia=7863&ed_ov=o ) el recurs de reposició ja estava presentat a l’ajuntament abans de la celebració del ple. És a dir, no varem anunciar que presentaríem sinó que ja estava presentat. De la mateixa manera, el recurs de reposició presentat no és per impugnar el ple, sinó el nomenament del secretari. Com a conseqüència d’aquest fet el ple pot ser declarat nul de ple dret perquè el nomenament no va seguir el procés administratiu que havia de seguir.

Les frases de l’Alcalde són correctes, ens va dir textualment que “el grup de CiU vol posar pals a les rodes al funcionament del poble”. M’agradaria recordar al Sr. Alcalde de què el seu grup municipal té majoria absoluta, i que amb aquesta pot aprovar tot el què vulgui. Ara bé, això no treu de què la llei i el procediment administratiu es compleixi. I en aquest punt és on juguem un paper important els grups polítics de l’oposició que ens toca vetllar perquè la llei es respecti i si hi ha un procediment a seguir per a nomenar un secretari es segueixi.

En relació de l’article de la llei que va llegir el secretari a petició de l’alcalde et podem explicar el següent: L’article en qüestió és l’apartat 3er de l’article 30 que surt en el nostre mateix recurs de reposició. Com molt bé expliquem i argumentem jurídicament, aquest apartat fa referència a secretaris accidentals. Tal com diu el recurs “nomenar amb caràcter accidental un funcionari de la mateixa entitat”. I aquí està la part important de la qüestió: la diferència entre accidental i interí.

- Accidental és una persona del mateix ajuntament o entitat que supleix temporalment un càrrec. Per exemple, quan l’alcalde se’n va de vacances llavors per decret d’alcaldia es designa el primer tinent d’alcalde com a “alcalde accidental”. I fixeu-vos que el que no es fa és nomenar-lo alcalde interí.

- Interí és quan una persona de fora de l’ajuntament o entitat supleix temporalment un càrrec.

El secretari anomenat d’una manera no legal no forma part de l’Ajuntament de Calldetenes, i en la part de l’article que va llegir va voler justificar el nomenament dient que era “accidental” quan realment ell és un secretari “interí”. O sigui que la defensa que varen fer secretari i alcalde emparant-se en la llei va ser errònia.

Fa temps vares demanar que els regidors expliquéssim aquests aspectes que moltes vegades confonen als espectadors i fins i tot als mitjans de comunicació. Espero doncs que ho trobis bé. No és que en les vulguem donar d’entesos, sinó de persones que tenen ganes d’aprendre i de compartir els nostres coneixements. Si hi ha algú que ens pugui precisar més aquesta informació ho acceptarem i li agrairem.

Els fonaments jurídics exposats en el nostre recurs de reposició són clars i contundents. Tinc el convenciment de què el recurs prosperarà i es declararà nul el nomenament del secretari. Sóc del parer de què la veritat s’obre camí, i que encara que la Direcció General d’Administració Local és d’ERC, no pot defensar una cosa que està mal feta. I en tot aquest afer és un tema secundari que el secretari nomenat sigui el cap de la secció local d’ERC d’un poble veí.

En els pressupostos que es varen debatre no em vull allargar massa ja que és un tema prou important com per treballar-lo o explicar-lo en una altra intervenció. Només comentar-ne dos apunts:

1.- L’informe econòmic-financer de l’expedient dels pressupostos (que hi era perquè nosaltres el varem trobar a faltar i el varem demanar) diu clarament que no segueix el pla de sanejament aprovat en el ple del 16 d’octubre. Amb quina intenció fas un pla de sanejament econòmic per a reduir el fort romanent de tresoreria negatiu que arrosseguem si al cap de 3 mesos ja no el penses complir?

2.- L’informe també parla clarament de les conseqüències d’una desinversió. Siguem clars, hi ha una part molt gran d’aquestes inversions que no tenen finançament. Com podem fer inversions si no hi ha diners per a pagar-les? Al final els que en paguen les conseqüències no són només els proveïdors escanyats, sinó el poble que hi ha al darrera.

I finalment, ja per acabar i no allargar-me més, no ens varem abstenir en tots els punts, sinó que varem votar en contra dels pressupostos i del punt 7 d’aprovació inicial del projecte i urbanització de l’entorn de la zona esportiva. Ens varem abstenir en tota la resta de punts, no pas com a mostra de desacord en la celebració del ple, sinó per conseqüència jurídica amb el recurs presentat.

Salutacions ben cordials,

Portaveu CiU Calldetenes.


  213:0
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes