Frum
Fils
Marc Verdaguer 07-02-2009 - 20:15:23
Repetici del Ple Extraordinari del passat 02 de febrer
El passat 2 de febrer varem celebrar un Ple Extraordinari per a debatre, entre diferents punts, els pressupostos del 2009. Abans de comenar el mateix varem demanar, com a qesti prvia, com shavia fet el nomenament del nou secretari en substituci de la secretria oficial que est de baixa. En el primer punt del pressupost 2009 tamb varem fer constar que en lexpedient dels pressupostos hi faltava una documentaci important sense la qual no es podien posar a votaci els pressupostos. Ens referim al pressupost desglossat per funcions o regidories i a linforme dintervenci que ha de constar obligatriament en els pressupostos posats a votaci, i ms en un Ajuntament que segueix un pla de sanejament com el nostre. Com a conseqncia daquests fets, sobretot pel tema del secretari, sha anullat el ple i shaur de tornar a repetir.

Si parleu amb lalcalde, regidors de lequip de govern o b simpatitzants del grup ERC de Calldetenes us diran que el grup de CiU es dedica a encallar les coses i que el pressupost sha daprovar el ms aviat possible. Tenen part de ra, per noms una petita part de ra. La part de ra restant est en el fet de que per ms equip de govern o alcalde que siguis, no pots saltar-te les normatives a la torera. Hi ha un procediment administratiu i una manera consensuada de fer les coses. El qu no es pot fer s actuar constantment sense demanar els permisos i autoritzacions que toquen a cada cosa. s tasca nostra com a oposici de vetllar perqu les coses es facin b i com toca, encara que alguns diguin que aix s posar pals a les rodes. Volem el millor pel poble, i no trobem correcte ni ens sembla el millor exemple fer les coses si no hi ha autoritzaci per fer-les.

El nomenament del secretari que sens va ensenyar en paper al dia del ple s totalment illegal. En primer lloc si la secretria est de baixa el qu sha de fer s notificar-ho a la Direcci General dAdministraci Local perqu busquin un substitut. Si aquests no en poden trobar cap perqu pugui fer aquest servei, i des del Consell Comarcal tampoc ho poden fer, llavors sha de convocar un concurs pblic perqu es presentin els qui vulguin (i reuneixen lgicament els prerequisits: llicenciats en dret, etc). Si desprs de fer tot aix no es presenta ning llavors pot nomenar de forma accidental un funcionari de lajuntament. El que no es pot fer en cap cas s nomenar a dit com sha fet sense seguir tot el procediment anterior.

Si a Calldetenes estigus governant CiU i per suplir la baixa de la secretria hi poss un secretari a dit, i a ms a ms militant del propi partit que governa com s el cas, tothom ens hauria saltat a sobre. Shaurien organitzat fins i tot cassolades, i amb tota la ra del mn. Ara b, si ho fa lactual alcalde, desprs de 16 anys, el comentari generalitzat s que fa grcia i que tots sabem com s en Jaume.

Les coses shan de fer correctament i com toca, i si per a cobrir la baixa temporal de la secretaria sha dobrir un concurs sha de fer daquesta manera. Ah, i per cert, els pressupostos no es poden aprovar a qualsevol preu. En primer lloc, i abans de comenar a votar, hi ha dhaver tota la informaci que per llei toca que hi hagi, com linforme dintervenci que no hi era. I si les coses no es fan ben fetes shauran de repetir dues o fins i tot ms vegades. s feina de loposici vetllar perqu sigui aix.
  211:0
JPP 07-02-2009 - 21:23:31
Re: Repetici del Ple Extraordinari del passat 02 de febrer
Sense entrar en matisos del teu escrit en els que puc discrepar o no opinar per desconeixement, estic d acord en dues coses essencials que dius:
- Les coses s han de fer segons la llei.
- Es feina de l oposici vigilar que aix sigui.
Noms afegiria que tamb cal que l oposici un cop criticat el que s hagi de criticar, te l obligaci de fer les propostes de millora que calgui, en benefici de tots els vens.
  212:211
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes