Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 07-02-2009 - 20:15:23
Repetició del Ple Extraordinari del passat 02 de febrer
El passat 2 de febrer varem celebrar un Ple Extraordinari per a debatre, entre diferents punts, els pressupostos del 2009. Abans de començar el mateix varem demanar, com a qüestió prèvia, com s’havia fet el nomenament del nou secretari en substitució de la secretària oficial que està de baixa. En el primer punt del pressupost 2009 també varem fer constar que en l’expedient dels pressupostos hi faltava una documentació important sense la qual no es podien posar a votació els pressupostos. Ens referim al pressupost desglossat per funcions o regidories i a l’informe d’intervenció que ha de constar obligatòriament en els pressupostos posats a votació, i més en un Ajuntament que segueix un pla de sanejament com el nostre. Com a conseqüència d’aquests fets, sobretot pel tema del secretari, s’ha anul•lat el ple i s’haurà de tornar a repetir.

Si parleu amb l’alcalde, regidors de l’equip de govern o bé simpatitzants del grup ERC de Calldetenes us diran que el grup de CiU es dedica a encallar les coses i que el pressupost s’ha d’aprovar el més aviat possible. Tenen part de raó, però només una petita part de raó. La part de raó restant està en el fet de que per més equip de govern o alcalde que siguis, no pots saltar-te les normatives a la torera. Hi ha un procediment administratiu i una manera consensuada de fer les coses. El què no es pot fer és actuar constantment sense demanar els permisos i autoritzacions que toquen a cada cosa. És tasca nostra com a oposició de vetllar perquè les coses es facin bé i com toca, encara que alguns diguin que això és posar pals a les rodes. Volem el millor pel poble, i no trobem correcte ni ens sembla el millor exemple fer les coses si no hi ha autorització per fer-les.

El nomenament del secretari que se’ns va ensenyar en paper al dia del ple és totalment il•legal. En primer lloc si la secretària està de baixa el què s’ha de fer és notificar-ho a la Direcció General d’Administració Local perquè busquin un substitut. Si aquests no en poden trobar cap perquè pugui fer aquest servei, i des del Consell Comarcal tampoc ho poden fer, llavors s’ha de convocar un concurs públic perquè es presentin els qui vulguin (i reuneixen lògicament els prerequisits: llicenciats en dret, etc). Si després de fer tot això no es presenta ningú llavors pot nomenar de forma accidental un funcionari de l’ajuntament. El que no es pot fer en cap cas és nomenar a dit com s’ha fet sense seguir tot el procediment anterior.

Si a Calldetenes estigués governant CiU i per suplir la baixa de la secretària hi posés un secretari a dit, i a més a més militant del propi partit que governa com és el cas, tothom ens hauria saltat a sobre. S’haurien organitzat fins i tot cassolades, i amb tota la raó del món. Ara bé, si ho fa l’actual alcalde, després de 16 anys, el comentari generalitzat és que fa gràcia i que “tots sabem com és en Jaume”.

Les coses s’han de fer correctament i com toca, i si per a cobrir la baixa temporal de la secretaria s’ha d’obrir un concurs s’ha de fer d’aquesta manera. Ah, i per cert, els pressupostos no es poden aprovar a qualsevol preu. En primer lloc, i abans de començar a votar, hi ha d’haver tota la informació que per llei toca que hi hagi, com l’informe d’intervenció que no hi era. I si les coses no es fan ben fetes s’hauran de repetir dues o fins i tot més vegades. És feina de l’oposició vetllar perquè sigui així.
  211:0
JPP 07-02-2009 - 21:23:31
Re: Repetició del Ple Extraordinari del passat 02 de febrer
Sense entrar en matisos del teu escrit en els que puc discrepar o no opinar per desconeixement, estic d’ acord en dues coses essencials que dius:
- Les coses s’ han de fer segons la llei.
- Es feina de l’ oposició vigilar que així sigui.
Només afegiria que també cal que l’ oposició un cop criticat el que s’ hagi de criticar, te l’ obligació de fer les propostes de millora que calgui, en benefici de tots els veïns.
  212:211
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes