Frum
Fils
10-01-2009 - 11:34:57
Indignaci i impotncia per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes

En el butlletí Informatiu Municipal de Calldetenes del desembre de 2008 a la pàgina 6 apareix una informació relativa al comneçament de les obres d'urbanització del sector d'"El Pujol" de Calldetenes que no és gens correcte.

Es diu: "el nou vial es construeix davant la necessitat de donar accés a les parcel·les d'"El Pujol", així com dotar-les de les instal·acions necessàries"

Això no és cert. Des de fa més de 30 anys que aquestes parcel·les tenen tots els serveis i instal·lacions, aigua, electricitat i telèfon i sempre han sigut accesibles.
D'altra banda, aquestes obres es fan en contra de la nostra voluntat, imposades.
El cost és extramadament elevat, va a càrrec dels veins al 100 % i a més ens prenen una bona part del terreny, és a dir, hem de pagar amb diners i cedint a una gran part de terreny.
Aquesta obra és totalment injusta i innecessària.


La destrucció del nostre propietat no té preu.  Té un valor sentimental incalculable.


Des del vostre partit polític, ens podeu donar una solució ?


Una indemnització ?


Un ajut econòmic per fer front al deute imposat ?


Una rebaixa del pressupost ?


Oi que no ens donareu cap solució ?


Doncs per això mateix no confiem en cap partit polític ni en cap institució anomenada "democràtica".


I després, hem d'anar a votar ?


Potser ni us dignareu a respondre aquestes preguntes i molt menys donar-hi solucions, però ho havia de dir, no podia callar la indignació i la impotència que sento.


Josep.


Un ciutadà que ha deixat de creure en tot.


 


 


 
 

  205:0
Marc Verdaguer 11-01-2009 - 19:32:22
Re: Indignaci i impotncia per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes
Hola Josep,

En el ple extraordinari del passat 25 dabril de 2008 es va parlar del punt "Aprovaci inicial de lexpedient de contractaci juntament amb el plec de condicions particulars que han de regir ladjudicaci per concurs del projecte durbanitzaci del pla especial El Pujol. En aquest Ple sens va explicar que es feia per millorar laccs dels vens afectats i per installar els serveis que no disposeu, principalment el clavegueram. A la nostra pregunta sobre si tots els vens/es hi estveu dacord, lequip de govern ens va contestar que s. Aix doncs varem decidir votar a favor de laprovaci del concurs, conjuntament amb tots els altres regidors/es de lajuntament, tant de ERC com de PEM.

Al cap dun temps, en el ple extraordinari del 21 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte dobres a lempresa Obres i Paviments Bou, SL per 228.000 (IVA incls). Daquesta quantitat el 10% va a crrec de lajuntament i la resta va a crrec dels vens afectats en funci dels metres lineals afectats. El punt tamb es va aprovar per unanimitat dels 3 partits poltics.

Desprs daquest context podrs entendre la nostra sorpresa per dos fets:

Primer: que en el primer ple lequip de govern ens va dir que tots els vens/es estveu al cas i hi estveu dacord.

Segon: que hagis esperat tant temps a fer-nos saber el teu desacord amb aquestes obres durbanitzaci. Ara les obres estan a mig fer i s difcil que es puguin canviar coses.

Com a grup poltic, i molt menys sent de loposici, no est a les nostres mans poder indemnitzar o poder rebaixar pressupostos. Ara b, estem a la teva disposici per a reunir-nos, parlar i buscar solucions. Revisarem lexpedient del pla parcial del sector del Pujol per a estar segurs de qu sha avisat als vens amb el temps adequat segons llei i de qu shan fet les coses correctament. Et fem arribar la direcci de correu electrnic particular ([email protected]) per tal de qu puguem concretar una reuni i ens expliquis els antecedents que no coneixem.

Nosaltres pensem que si dues persones estan disposades a arribar un acord aquest es pot aconseguir. Per aix ens hauries dexplicar com han anat les negociacions amb lalcalde i el regidor durbanisme. Si vosaltres esteu a un extrem de les cases afectades i no teniu els problemes daccs que tenen altres vens/es el qu shauria pogut fer s que el vial comencs a la parcella del costat. Daquesta manera noms us haureu vist afectats per les canonades del clavegueram sense cedir terreny de la vostra propietat. El qu no sabem s si heu parlat daix amb lalcalde i si us han argumentat si s o no s possible.

Restem a la teva disposici per a parlar-ne.


Regidors de CiU a lAjuntament de Calldetenes.

  206:205
Marta 13-01-2009 - 23:22:56
Re: Indignaci i impotncia per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes
Noms voliem deixar constancia, com a part afectada de les obres del Pujol, que som uns altres veins que tampoc estem d'acord amb la manera que s'ha portat a terme tot el procs i projecte d'aquestes obres, i no parlem del cost de la mateixa, que el considerem desproporcionat. (Amb els diners dels altres es molt fcil fer obres)
  207:206
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes