Fòrum
Fils
10-01-2009 - 11:34:57
Indignació i impotència per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes

En el butlletí Informatiu Municipal de Calldetenes del desembre de 2008 a la pàgina 6 apareix una informació relativa al comneçament de les obres d'urbanització del sector d'"El Pujol" de Calldetenes que no és gens correcte.

Es diu: "el nou vial es construeix davant la necessitat de donar accés a les parcel·les d'"El Pujol", així com dotar-les de les instal·acions necessàries"

Això no és cert. Des de fa més de 30 anys que aquestes parcel·les tenen tots els serveis i instal·lacions, aigua, electricitat i telèfon i sempre han sigut accesibles.
D'altra banda, aquestes obres es fan en contra de la nostra voluntat, imposades.
El cost és extramadament elevat, va a càrrec dels veins al 100 % i a més ens prenen una bona part del terreny, és a dir, hem de pagar amb diners i cedint a una gran part de terreny.
Aquesta obra és totalment injusta i innecessària.


La destrucció del nostre propietat no té preu.  Té un valor sentimental incalculable.


Des del vostre partit polític, ens podeu donar una solució ?


Una indemnització ?


Un ajut econòmic per fer front al deute imposat ?


Una rebaixa del pressupost ?


Oi que no ens donareu cap solució ?


Doncs per això mateix no confiem en cap partit polític ni en cap institució anomenada "democràtica".


I després, hem d'anar a votar ?


Potser ni us dignareu a respondre aquestes preguntes i molt menys donar-hi solucions, però ho havia de dir, no podia callar la indignació i la impotència que sento.


Josep.


Un ciutadà que ha deixat de creure en tot.


 


 


 
 

  205:0
Marc Verdaguer 11-01-2009 - 19:32:22
Re: Indignació i impotència per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes
Hola Josep,

En el ple extraordinari del passat 25 d’abril de 2008 es va parlar del punt "Aprovació inicial de l’expedient de contractació juntament amb el plec de condicions particulars que han de regir l’adjudicació per concurs del projecte d’urbanització del pla especial El Pujol”. En aquest Ple se’ns va explicar que es feia per millorar l’accés dels veïns afectats i per instal·lar els serveis que no disposeu, principalment el clavegueram. A la nostra pregunta sobre si tots els veïns/es hi estàveu d’acord, l’equip de govern ens va contestar que sí. Així doncs varem decidir votar a favor de l’aprovació del concurs, conjuntament amb tots els altres regidors/es de l’ajuntament, tant de ERC com de PEM.

Al cap d’un temps, en el ple extraordinari del 21 de juliol de 2008 es va adjudicar el contracte d’obres a l’empresa Obres i Paviments Bou, SL per 228.000 € (IVA inclòs). D’aquesta quantitat el 10% va a càrrec de l’ajuntament i la resta va a càrrec dels veïns afectats en funció dels metres lineals afectats. El punt també es va aprovar per unanimitat dels 3 partits polítics.

Després d’aquest context podràs entendre la nostra sorpresa per dos fets:

Primer: que en el primer ple l’equip de govern ens va dir que tots els veïns/es estàveu al cas i hi estàveu d’acord.

Segon: que hagis esperat tant temps a fer-nos saber el teu desacord amb aquestes obres d’urbanització. Ara les obres estan a mig fer i és difícil que es puguin canviar coses.

Com a grup polític, i molt menys sent de l’oposició, no està a les nostres mans poder indemnitzar o poder rebaixar pressupostos. Ara bé, estem a la teva disposició per a reunir-nos, parlar i buscar solucions. Revisarem l’expedient del pla parcial del “sector del Pujol” per a estar segurs de què s’ha avisat als veïns amb el temps adequat segons llei i de què s’han fet les coses correctament. Et fem arribar la direcció de correu electrònic particular ([email protected]) per tal de què puguem concretar una reunió i ens expliquis els antecedents que no coneixem.

Nosaltres pensem que si dues persones estan disposades a arribar un acord aquest es pot aconseguir. Per això ens hauries d’explicar com han anat les negociacions amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme. Si vosaltres esteu a un extrem de les cases afectades i no teniu els problemes d’accés que tenen altres veïns/es el què s’hauria pogut fer és que el vial comencés a la parcel·la del costat. D’aquesta manera només us hauríeu vist afectats per les canonades del clavegueram sense cedir terreny de la vostra propietat. El què no sabem és si heu parlat d’això amb l’alcalde i si us han argumentat si és o no és possible.

Restem a la teva disposició per a parlar-ne.


Regidors de CiU a l’Ajuntament de Calldetenes.

  206:205
Marta 13-01-2009 - 23:22:56
Re: Indignació i impotència per les obres d' "El Pujol" de Calldetenes
Només voliem deixar constancia, com a part afectada de les obres del Pujol, que som uns altres veins que tampoc estem d'acord amb la manera que s'ha portat a terme tot el procés i projecte d'aquestes obres, i no parlem del cost de la mateixa, que el considerem desproporcionat. (Amb els diners dels altres es molt fàcil fer obres)
  207:206
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes