Frum
Fils
Marc Verdaguer 27-10-2008 - 23:34:22
La gesti financera municipal - 2
PLA de SANEJAMENT FINACER i MODIFICACI ORDENANCES FISCALS 2009

En les passades eleccions nosaltres, amb les dades que disposvem a la m, ja varem advertir de la greu situaci econmica de lAjuntament de Calldetenes. Varem ser titllats doportunistes, delectoralistes i dexagerats. Ara, poc ms dun any desprs, hem de crrer tots amb plans de sanejament i mesures per reduir el dficit de lAjuntament. O sigui que el primer punt a favor del Pla de Sanejament de la Diputaci, posat a votaci en el passat Ple del 16 doctubre (punt nm. 3.- Aprovaci Pla de Sanejament Econmic-Financer 2008-2011), s que ens dna la ra en el que ja varem dir un any endarrere i comena a aclarir una mica les coses i la situaci econmica del poble. El segon avantatge que hi trobem s que el mencionat pla de sanejament suposa un bon punt de partida, amb unes idees o recomanacions a seguir per tal de reduir el romanent de tresoreria negatiu de -863.000 a lany 2007.

Aix doncs, perqu el grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes, del qual sc portaveu, varem decidir votar Abstenci en aquest apartat? Doncs la resposta s ben senzilla, per b que el Pla de Sanejament Financer de la Diputaci s un bon punt de partida, considerem que aquest pla de sanejament s light, amic i poc exhaustiu i rigors i que arriba una mica tard. Podeu trobar aquest document a la pgina web del grup municipal www.calldetenes.info per tal que podeu comprovar la veracitat de les nostres paraules, per ja en la seva pgina 5 es cita textualment: No sha realitzat cap revisi de documentaci suport de la informaci utilitzada en el present estudi, a efectes de lanlisi de levoluci, suposant la bondat daquestes en la seva elaboraci. Podeu imaginar-vos una inspecci on abans de realitzar-se linspector digui confio en la bondat de les vostres paraules? Nosaltres no, s per aquest motiu que sempre hem defensat que aquesta auditoria o pla de sanejament sha de portar a terme per un organisme extern i imparcial. Una altra prova de la bondat del Pla de Sanejament s la manera com shi reflecteix la crrega financera de ladquisici del camp de gespa artificial per part de lAjuntament, en cap cas he pogut trobar la despesa de -85.000 durant 10 anys que aquesta inversi representa, i noms hi ha els primers anys.


Per tal que tots siguem conscients de la greu situaci econmica-financera de lAjuntament de Calldetenes, em situo a dos pargrafs que podreu trobar a la pgina 7 de lestudi de la Diputaci i que cito textualment:

...la situaci actual de lAjuntament s dun desequilibri total entre ingressos i despeses corrents, que sols pot corregir-se amb una decisi drstica com la descrita, encara que aix suposi la supressi de serveis pblics.

Es recomana, aix mateix una poltica activa per obtenir subvencions, especialment per finanar dficits de serveis que ja es presten, renunciant a qualsevol subvenci que suposi increments de despesa, ja que lAjuntament no els pot assumir.

Aquests dos pargrafs serveixen per evidenciar el greu estat financer del nostre consistori, tot i la bondat del Pla de Sanejament fet per la Diputaci. Aquest Pla de Sanejament, votat a favor per lequip de govern, proposa les segent mesures per tal de sanejar leconomia municipal: 1) Apujar els Impostos, 2) Contractar dues operacions dendeutament aquest any 2008, una de 450.000,00 a 3 anys i una segona de 800.000,00 a 20 anys, justificada aquesta darrera, amb els dficits dinversions danys anteriors, 3) Reduir la despesa corrent de lAjuntament (despeses delectricitat, gas, telfon, personal, etc) i 4) No obrir noves inversions i serveis (encara que estiguin subvencionats) si suposen una nova despesa econmica per part de lAjuntament, ja que aquest no la pot assumir.

Anem a veure com lequip de govern pensa posar en prctica aquest pla de sanejament o b la part que li interessa. El segent punt de lordre del dia del Ple del 16 dOctubre era 4.- Modificaci de les Ordenances Fiscals per lAny 2009 i segents. Aquesta modificaci consistia en laplicaci de les recomanacions del Pla de Sanejament sobre les Ordenances i Impostos del nostre municipi. Es va aprovar per 6 vots (6 regidors dERC) a 5 (3 regidors de PEM i 2 de CiU) un augment dun 12,5% de mitjana de les Ordenances Fiscals. LImpost de Bns Immobles (IBI) pujar un 15,3%, lImpost sobre Activitats Econmiques (IAE) augmentar un 6%, lImpost sobre Vehicles de Tracci Mecnica, un 20,7% i lImpost sobre construccions, installacions i obres un 23%.

Nosaltres hi varem votar en contra pels segents motius:

1.- En aquests moments de crisi econmica global a nivell europeu i fins i tot mundial els Ajuntaments shan de mostrar propers a la realitat ciutadana. Daquesta manera els Ajuntaments de Vic i Manlleu han apujat els impostos per sota del IPC (veure El 9 Nou de divendres 24 doctubre) i fins i tot lAjuntament de Ripoll no noms ha decidit congelar els impostos per a lany 2009, sin tamb els sous dels regidors i els crrecs electes (veure El 9 Nou de dilluns 20 doctubre).

2.- LAjuntament de Calldetenes no ha fet b la seva feina si en aquests moments ha dapujar els impostos un 12,5% de mitjana i lIBI, un dels impostos que afecta ms directament a la butxaca de la gent del poble un 15,3%. Calldetenes s a moment actual, un dels municipis de la comarca dOsona amb una pressi fiscal ms forta. Sense anar ms lluny, parlant amb valors reals, si ve lIBI sobre les cases ha pujat en els darrers 10 anys un 29,68% lIBI sobre alguns terrenys ha pujat un 285,46%. s a dir, un ve del poble que pagava dIBI 172,38 a lany 1999 en paga aquest any 2008 la quantitat de 664,45, gaireb 4 vegades ms. Ens hem reunit amb una srie de vens per a estudiar levoluci dels impostos a Calldetenes ens els darrers 10 anys i podem parlar amb valors reals a les mans. Daquesta manera queda demostrat que els impostos en els darrers 10 anys han pujat bastant ms que lIPC, contrriament al que va dir lAlcalde de Calldetenes en el passat Ple del 16 doctubre (i tal com va reflectir El 9 Nou en la seva edici del dilluns 20 doctubre).

3.- No estem dacord que per culpa duna mala gesti dun Alcalde nhagi de patir les conseqncies tot el poble. Lendeutament financer no s conseqncia de lactual crisi global, sin duna mala gesti fruit duna poltica econmica municipal dallargar ms el bra que la mniga.

4.- Lequip de govern fa la lectura que ms li interessa del Pla de Sanejament de la Diputaci, per no naplica la totalitat daquest. Segons el Pla de Sanejament la pujada dels Impostos, operacions dendeutament i reducci de la despesa sha de seguir amb una supressi de les noves inversions mentre leconomia municipal no estigui sanejada. Lequip de govern parla dapujar impostos i obrir nous crdits amb entitats bancries, per en cap cas reduir les inversions anuals de les quals en treu un rendiment poltic important i que vol continuar mantenint, encara que amb les actuals condicions econmiques no shauria de fer. I magradaria remarcar que aquestes paraules no sn del grup municipal de CiU de Calldetenes, sin de la prpia Diputaci de Barcelona.

5.- No sens ha presentat cap nova planificaci de les inversions municipals, dacord a la situaci econmica actual, pel temps restant de legislatura. Pujar els impostos i mirar de contractar noves operacions dendeutament sembla el cam ms fcil per adrear la situaci per en canvi millorar la gesti i retallar la despesa ja s una altra cosa.

Les mesures i propostes de la Diputaci de Barcelona per a sanejar leconomia municipal sn les habituals i prou vlides, mentre sagafin en la seva totalitat i no noms la part que interessa. Ara b, no nhi ha prou en posar termstats i apujar els impostos. En relaci a la part que es demana contractar noves operacions dendeutament amb entitats bancries, s a dir passar lendeutament de curt a llarg termini, pensem que s una soluci vlida a nivell empresarial, per no a nivell municipal perqu aquest fet suposa endeutar a 20 anys la generaci de tots els propers alcaldes de Calldetenes, siguin del partit que siguin, i aix avala una mala gesti econmica. Demanaria als partidaris que tenen una fe cega amb la gesti del Sr. Jaume Mas, alcalde de Calldetenes, que es plantegin si hipotecar tots els propers alcaldes esperem que nhi hagi uns quants i que hi siguin per bastant menys de 16 anys (4 legislatures) s o no s una bona gesti econmica. Si aquestes noves operacions de refinanament de lendeutament prosperen, el que recomanarem al proper alcalde de Calldetenes s que no tregui les plaques dinauguraci del Sr. Jaume Mas alcalde de Calldetenes, ja que aix no seria correcte, (nosaltres no ho hem amagat mai que en Jaume ha fet moltes coses per Calldetenes) per si afegir una nova placa al costat de totes les que ha posat que digui textualment i aquesta inversi ha estat pagada amb diners del poble no ho oblidem- per tots els alcaldes posteriors que lhan succet.

Rebeu una cordial salutaci del portaveu de CiU i Independents de Calldetenes,


Marc Verdaguer i Montany
  200:0
JPP 28-10-2008 - 18:02:58
Re: La gesti financera municipal - 2
Marc,

Celebro que hagis publicat el contingut d' aquest nou fil al bloc UnXicdeTot, com a resposta al meu post.

Adjunto el link on es pot veure la meva resposta:

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2008/10/el-pla-de-sanejament-de-les-finances.html

Salutacions
  201:200
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes