Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 27-10-2008 - 23:34:22
La gestió financera municipal - 2
PLA de SANEJAMENT FINACER i MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009

En les passades eleccions nosaltres, amb les dades que disposàvem a la mà, ja varem advertir de la greu situació econòmica de l’Ajuntament de Calldetenes. Varem ser titllats d’oportunistes, d’electoralistes i d’exagerats. Ara, poc més d’un any després, hem de córrer tots amb plans de sanejament i mesures per reduir el dèficit de l’Ajuntament. O sigui que el primer punt a favor del Pla de Sanejament de la Diputació, posat a votació en el passat Ple del 16 d’octubre (punt núm. 3.- Aprovació Pla de Sanejament Econòmic-Financer 2008-2011), és que ens dóna la raó en el que ja varem dir un any endarrere i comença a aclarir una mica les coses i la situació econòmica del poble. El segon avantatge que hi trobem és que el mencionat pla de sanejament suposa un bon punt de partida, amb unes idees o recomanacions a seguir per tal de reduir el romanent de tresoreria negatiu de -863.000 € a l’any 2007.

Així doncs, perquè el grup municipal de CiU i Independents de Calldetenes, del qual sóc portaveu, varem decidir votar “Abstenció” en aquest apartat? Doncs la resposta és ben senzilla, per bé que el Pla de Sanejament Financer de la Diputació és un bon punt de partida, considerem que aquest pla de sanejament és “light”, amic i poc exhaustiu i rigorós i que arriba una mica tard. Podeu trobar aquest document a la pàgina web del grup municipal www.calldetenes.info per tal que podeu comprovar la veracitat de les nostres paraules, però ja en la seva pàgina 5 es cita textualment: “No s’ha realitzat cap revisió de documentació suport de la informació utilitzada en el present estudi, a efectes de l’anàlisi de l’evolució, suposant la bondat d’aquestes en la seva elaboració.” Podeu imaginar-vos una inspecció on abans de realitzar-se l’inspector digui “confio en la bondat de les vostres paraules”? Nosaltres no, és per aquest motiu que sempre hem defensat que aquesta auditoria o pla de sanejament s’ha de portar a terme per un organisme extern i imparcial. Una altra prova de la bondat del Pla de Sanejament és la manera com s’hi reflecteix la càrrega financera de l’adquisició del camp de gespa artificial per part de l’Ajuntament, en cap cas he pogut trobar la despesa de -85.000 € durant 10 anys que aquesta inversió representa, i només hi ha els primers anys.


Per tal que tots siguem conscients de la greu situació econòmica-financera de l’Ajuntament de Calldetenes, em situo a dos paràgrafs que podreu trobar a la pàgina 7 de l’estudi de la Diputació i que cito textualment:

“...la situació actual de l’Ajuntament és d’un desequilibri total entre ingressos i despeses corrents, que sols pot corregir-se amb una decisió dràstica com la descrita, encara que això suposi la supressió de serveis públics.”

“Es recomana, així mateix una política activa per obtenir subvencions, especialment per finançar dèficits de serveis que ja es presten, renunciant a qualsevol subvenció que suposi increments de despesa, ja que l’Ajuntament no els pot assumir.”

Aquests dos paràgrafs serveixen per evidenciar el greu estat financer del nostre consistori, tot i la bondat del Pla de Sanejament fet per la Diputació. Aquest Pla de Sanejament, votat a favor per l’equip de govern, proposa les següent mesures per tal de sanejar l’economia municipal: 1) Apujar els Impostos, 2) Contractar dues operacions d’endeutament aquest any 2008, una de 450.000,00 a 3 anys i una segona de 800.000,00 a 20 anys, justificada aquesta darrera, amb els dèficits d’inversions d’anys anteriors, 3) Reduir la despesa corrent de l’Ajuntament (despeses d’electricitat, gas, telèfon, personal, etc) i 4) No obrir noves inversions i serveis (encara que estiguin subvencionats) si suposen una nova despesa econòmica per part de l’Ajuntament, ja que aquest no la pot assumir.

Anem a veure com l’equip de govern pensa posar en pràctica aquest pla de sanejament o bé la part que li interessa. El següent punt de l’ordre del dia del Ple del 16 d’Octubre era 4.- Modificació de les Ordenances Fiscals per l’Any 2009 i següents. Aquesta modificació consistia en l’aplicació de les recomanacions del Pla de Sanejament sobre les Ordenances i Impostos del nostre municipi. Es va aprovar per 6 vots (6 regidors d’ERC) a 5 (3 regidors de PEM i 2 de CiU) un augment d’un 12,5% de mitjana de les Ordenances Fiscals. L’Impost de Béns Immobles (IBI) pujarà un 15,3%, l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) augmentarà un 6%, l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, un 20,7% i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres un 23%.

Nosaltres hi varem votar en contra pels següents motius:

1.- En aquests moments de crisi econòmica global a nivell europeu i fins i tot mundial els Ajuntaments s’han de mostrar propers a la realitat ciutadana. D’aquesta manera els Ajuntaments de Vic i Manlleu han apujat els impostos per sota del IPC (veure El 9 Nou de divendres 24 d’octubre) i fins i tot l’Ajuntament de Ripoll no només ha decidit congelar els impostos per a l’any 2009, sinó també els sous dels regidors i els càrrecs electes (veure El 9 Nou de dilluns 20 d’octubre).

2.- L’Ajuntament de Calldetenes no ha fet bé la seva feina si en aquests moments ha d’apujar els impostos un 12,5% de mitjana i l’IBI, un dels impostos que afecta més directament a la butxaca de la gent del poble un 15,3%. Calldetenes és a moment actual, un dels municipis de la comarca d’Osona amb una pressió fiscal més forta. Sense anar més lluny, parlant amb valors reals, si ve l’IBI sobre les cases ha pujat en els darrers 10 anys un 29,68% l’IBI sobre alguns terrenys ha pujat un 285,46%. És a dir, un veí del poble que pagava d’IBI 172,38 € a l’any 1999 en paga aquest any 2008 la quantitat de 664,45€, gairebé 4 vegades més. Ens hem reunit amb una sèrie de veïns per a estudiar l’evolució dels impostos a Calldetenes ens els darrers 10 anys i podem parlar amb valors reals a les mans. D’aquesta manera queda demostrat que els impostos en els darrers 10 anys han pujat bastant més que l’IPC, contràriament al que va dir l’Alcalde de Calldetenes en el passat Ple del 16 d’octubre (i tal com va reflectir El 9 Nou en la seva edició del dilluns 20 d’octubre).

3.- No estem d’acord que per culpa d’una mala gestió d’un Alcalde n’hagi de patir les conseqüències tot el poble. L’endeutament financer no és conseqüència de l’actual crisi global, sinó d’una mala gestió fruit d’una política econòmica municipal d’allargar més el braç que la màniga.

4.- L’equip de govern fa la lectura que més li interessa del Pla de Sanejament de la Diputació, però no n’aplica la totalitat d’aquest. Segons el Pla de Sanejament la pujada dels Impostos, operacions d’endeutament i reducció de la despesa s’ha de seguir amb una supressió de les noves inversions mentre l’economia municipal no estigui sanejada. L’equip de govern parla d’apujar impostos i obrir nous crèdits amb entitats bancàries, però en cap cas reduir les inversions anuals de les quals en treu un rendiment polític important i que vol continuar mantenint, encara que amb les actuals condicions econòmiques no s’hauria de fer. I m’agradaria remarcar que aquestes paraules no són del grup municipal de CiU de Calldetenes, sinó de la pròpia Diputació de Barcelona.

5.- No se’ns ha presentat cap nova planificació de les inversions municipals, d’acord a la situació econòmica actual, pel temps restant de legislatura. Pujar els impostos i mirar de contractar noves operacions d’endeutament sembla el camí més fàcil per adreçar la situació però en canvi millorar la gestió i retallar la despesa ja és una altra cosa.

Les mesures i propostes de la Diputació de Barcelona per a sanejar l’economia municipal són les habituals i prou vàlides, mentre s’agafin en la seva totalitat i no només la part que interessa. Ara bé, no n’hi ha prou en “posar termòstats” i apujar els impostos. En relació a la part que es demana contractar noves operacions d’endeutament amb entitats bancàries, és a dir passar l’endeutament de curt a llarg termini, pensem que és una solució vàlida a nivell empresarial, però no a nivell municipal perquè aquest fet suposa endeutar a 20 anys la generació de tots els propers alcaldes de Calldetenes, siguin del partit que siguin, i això avala una mala gestió econòmica. Demanaria als partidaris que tenen una fe cega amb la gestió del Sr. Jaume Mas, alcalde de Calldetenes, que es plantegin si hipotecar tots els propers alcaldes –esperem que n’hi hagi uns quants i que hi siguin per bastant menys de 16 anys (4 legislatures) – és o no és una bona gestió econòmica. Si aquestes noves operacions de refinançament de l’endeutament prosperen, el que recomanarem al proper alcalde de Calldetenes és que no tregui les plaques d’inauguració del Sr. Jaume Mas alcalde de Calldetenes, ja que això no seria correcte, (nosaltres no ho hem amagat mai que en Jaume ha fet moltes coses per Calldetenes) però si afegir una nova placa al costat de totes les que ha posat que digui textualment “i aquesta inversió ha estat pagada –amb diners del poble no ho oblidem- per tots els alcaldes posteriors que l’han succeït”.

Rebeu una cordial salutació del portaveu de CiU i Independents de Calldetenes,


Marc Verdaguer i Montanyà
  200:0
JPP 28-10-2008 - 18:02:58
Re: La gestió financera municipal - 2
Marc,

Celebro que hagis publicat el contingut d' aquest nou fil al bloc UnXicdeTot, com a resposta al meu post.

Adjunto el link on es pot veure la meva resposta:

http://unxicdetot-jpp.blogspot.com/2008/10/el-pla-de-sanejament-de-les-finances.html

Salutacions
  201:200
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes