Frum
Fils
Pep 08-10-2014 - 02:32:40
moci derc grup municipal de Calldetenes que presenta al ple 6 doctubre 2014

bona nit a tothom,


en el ple d´ahir el grup municipal d´erc al ajuntament del nostre poble, va presentar una moció en favor de resoldre el conflicte que tenim a la zona esportiva, recordem que tenim tres clubs, un dels quals esta explulsat per falta de pagament de les quotes per el manteniment del camp de futbol, com son la despesa de la llum gas aigua i manteniment de les instalacions aixis com la neteja del recinte, aquesta moció que presentava el grup d´erc. era partidista, insolidaria, poc respectuosa amb la resta d´entitats, ilegal, mercantilista i sense cap fonament social,tot aixo es pot comprovar llegint l´anex dos de la moció presentada, podem comprovar com per exemple es demana la gestió del camp de futbol i instal.lacions adjacents, sense especificar quines son les adjacents, que les tasques de neteja i manteniment es farà càrrec l´ajuntament, i la conserjeria a qui li correspongui sense senyalar a ningu en particular, tambe en les normes d´us diu que la neteja quan en faci us qualsevol entitat anira a carrrec de l´entitat, un exemple mes poc respectuosa cap a les altres entitats, en el punt 4 preten l´exclusivitat, sense en cap moment comprometres a fer cap servei minim, (imagineu que algu tingues l´exclusivitat del servei de llum i no tingues que oferir cap servei minim), també reclama l´explotació de la publicitat (cosa que ja estan fent) quan el propietari del recinte es l´ajuntament, i qualsevol explotació ha de ser forcosament amb concurs public, els lloguers al 50%, quan ja abans em dit que la neteja aniria a carrec de l´entitat i que la conserjeria la designaria l´ajuntament a qui correspongui, pero el lloguer d´un be public se en beneficiarien sense donar cap servei a canvi, cedir el 50% del lloguer del bar, quan aquest es va fer un concurs public i per tant es un dret de l´ajuntament, les desviacions negetives en el presupost del FCC. es fara carrec l´ajuntament, aqui el regidor d´hisenda va posar un exemple, i es que si contractesin jugadors profesionals els pagaria l´ajuntament amb els diners de tots els veins, finalment el punt estrella el 7 de la moció, que textualmen diu;


Treballar de manera activa per aconseguir subvencions per al futbol en particular i l esport en general, d´aquelles entitats supremunicipals que sigui necesari i cedir-ne el 100% de le destinades al futbol al FCC i UNA PART JUSTA I PROPORCIONAL, A NEGOCIAR ENTRE L´AJUNTAMENT I EL FCC, D´AQUÈLLES DESTINADES A L´ESPORT EN GENERAL,


AIXO SIGNIFICA QUE TOTES LES SUBVENCIONS ANIRIEN AL FCC. INCLUIDES LES OTORGADES AL CENTRE SANT TOMAS PER A DISMINUITS, fins aqui podiem arribar, a negociar les subvencions als disminuits per beneficial al futbol, VERGONYOS SRS D´ERC CALLDETENES (pagar 5 euros hora les feines socials)


Èl futbol esta tapant totes les mancances dels grups muniipals amb representació al nostre ajuntament,


despres d´asistir a una manera d´actuar tant partidista amb frases com tu vas votar al riudeperes, per tant estas en contra del futbol de Calldentenes, d´una persona que adment ser retribuit per el futbol u.e.C., sense valorar les propostes de gestió o d´explotació, resaltant el perque s´ha de complir la llei,votant sense complir la llei d´iincompatibilitats, molts interesos per no admentre que senzillament hi ha una manera diferent de gestionar, de pagar les despeses ocasionades per el serveis prestats, de cobrar sous adaptats al club i progaramats amb la rendebilitat del projecte, establir objectius tant esportius com economics, donante compte al ajuntament i al poble, i no pasar cartes criticant  al nostre alcalde per tapar le seva mala gestó, un infinit de deixadesa amb portes obertes de les instalacions amb la consequencia de gamberrades i un sense fi de llum obertes perque no paguen el rebut ells, nomes per fer una mala gestió de la regidoria d´esports, amb despesa de manteniment i serveis que acabem pagant tots,


i despres de tot aixo encara juguen al futbol i tindran l´oportunitat de reconduir la situació, perque una votació no reslot el problema,


aquest regidor (opinio personal´) sense voler entrar en la gestio de l´unio esportiva c. o el FCC.  s´atreveix a fer una recomanció sense que aixo signifiqui alterar qualsevol forma de dialeg entre l´ajuntament i les mencionades entitats, i es que els jugadors de categoria futbol base hagin de sufragar les categories superiors, no se si m´explico, la gran majoria de clubs del nostre entorn han establert un funcionament economic del qul a `Calldetenes tambe en forma part, que les quotes dels nens peitits en treuen rendiment o profit per pagar les despeses presicemennt de que mes gasta, que son les categories superiors, exemple el 3 i el 4 de l´unios esportiva costa el club uns 16.000 euors, en canvi els jugadors que compones les plantilles paguen quotes inferiors als nens, que les despeses dels seus equips a nivell de federació arbitrage entrenador desplacements  son inifinitament inferiors a les plantilles dels 3 o 4 ates, es del tot injutst ques s´exploti a les families o als nens per mantenir als adults, ho podeu consultar als drets dels infants


amb tot l´exposat espero donar una versió diferent del mon del futbol i en especial al nostre poble


salutcaions cordials,


josep brachs

  348:0
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes