Frum
Fils
Benvinguts/des a la nova secci� de la p�gina web del Grup Municipal de Converg�ncia i Uni� i Independents de Calldetenes
No pretenem per mitj� d'aquest espai oferir una compet�ncia a un f�rum ja tan arrelat com pot ser el F�rum Pobles de Osona.com, sin� que la nostra intenci� �s oferir un nou mitj� de comunicaci� al servei del poble. Qualsevol persona que desitgi plantejar alguna q�esti�, aclarir algun dubte sobre el nostre municipi o b� tan sols ampliar la informaci� sobre un determinat tema podr� adre�ar-se p�blicament al nostre grup municipal. Tamb� ho podr� fer naturalment per altre tipus de comentaris, no nom�s per a preguntar, ja sigui per a donar-nos con�ixer algun fet, animar, felicitar, suggerir, i perqu� no fer-nos arribar tamb� cr�tiques i desacords amb algunes decisions i/o plantejaments. Per la nostra manera de pensar i treballar pel poble acceptem les cr�tiques perqu� entenem que aquestes ens ajuden a millorar com a grup, millorant al mateix temps el nostre poble.

El nostre comprom�s �s treballar per a la transpar�ncia, per la m�xima transfer�ncia possible de la informaci� i posar a disponibilitat de tots la informaci� municipal. �s per aix� que estem il�lusionats a poder-vos oferir aquest servei i donar-vos resposta des d'aquest nou mitj�.

A difer�ncia d'altres f�rums i espais d'aquest tipus, en aquesta secci� tothom es veur� obligat a registrar-se. A registrar-se i facilitar el correu electr�nic per tal de poder-vos recordar el nom d'usuari i contrasenya, i al mateix temps oferir un f�rum m�s personalitzat, m�s ordenat i amb una mica m�s de seriositat. Per a nosaltres treballar per Calldetenes �s una comprom�s important, i pensem que la tasca que tots els grups municipals portem a terme es mereix un respecte, i no ens agrada quan des de l'anonimat es profereixen insults i rebutjos injustificats cap a persones que tenen la dif�cil tasca de compaginar vida laboral i fam�lia amb el dif�cil repte de treballar a primera fila per un poble i per un pa�s. Esperem que el fet d'haver-vos de registre no us suposi cap impediment per a plantejar les vostres preguntes i fer que la informaci� circuli.

Gr�cies per a confiar amb nosaltres.
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes