PORTADA NOTÍCIES QUI SOM

 

Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes

 


SERVEIS: El cànon de l'aigua per a les famílies de 4 o més persones:

El cànon de l'aigua és un impost ecològic que serveix per sufragar els costos dels serveis del cicle de l'aigua: depuradores, embassaments, dessalinitzadores, prevenció de la contaminació, regeneració d'aigua, inspecció i control de les aigües, transport i conduccions, etc. El cànon de l'aigua és el concepte que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua (A.C.A.) i es correspon amb un 15-25 % de la factura de l'aigua depenent del municipi. Els altres conceptes de la factura d'aigua són recaptats per les entitats subministradores o pels ajuntaments ja que la competència de l'abastament dins del municipi és sempre municipal.

El cànon de l'aigua s'aplica per trams, tenint en compte que un habitatge tipus està format per tres persones. Per tant, en aquells habitatges on conviuen quatre persones o més podeu sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua així gaudireu de 3 m³ d'aigua addicionals per persona i mes a un preu bàsic.

Les famílies de 4 o més membres poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua. Amb aquesta ampliació s'afegiran 3m³ mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la Llei. Les unitats familiars que no superin els 10m³ de consum no cal que facin la tramitació perquè ja es beneficien del tram bàsic. També poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de la resolució de l'Institut Català d'Assitència i Serveis Socials. Les famílies o unitats de convivència de més de 4 membres que, en anys anteriors, ja hagin acreditat el nombre de persones que cohabiten a l'habitatge, no els cal que tornin a presentar la sol·licitud.

Per a sol·licitar l'ampliació del cànon ho podeu fer a través de la pàgina web de l'A.C.A mitjançant el formulari que podreu trobar en el següent enllaç:

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//tramitacions/canon/ampliacio.jsp

O bé de manera presencial o per correu certificat omplint el formulari adjunt i adreçant-lo a l'Agència Catalana de l'Aigua a l'entitat subministradora corresponent o bé a qualsevol registre públic (A.C.A., Generalitat, etc).

Per a saber si s'està tramitant la vostra ampliació de trams cal saber si el formulari ha estat registrat. Tot document que entri en un registre públic és objecte d'una tramitació.

•  Si la informació s'ha fet arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua per mitjà de la seva pàgina web, rebreu en el mateix moment de la transmissió un codi de petició. En el màxim de tres dies, la vostra petició es codificarà també en el registre general de l'Agència, i rebreu un e-mail indicant-vos la data i el número de registre.

•  En cas de presentació del formulari de forma presencial en les oficines de l'A.C.A. us la registraran immediatament.

•  En el cas que la presentació s'hagi fet per correu ordinari podeu posar-vos en contacte amb l'agència (telèfon 935.672.800 o a la bústia aca@gencat.net) per demanar el número de registre.

 

Per consultar l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud - declaració, indistintament de com s'hagi presentat, podeu trucar al telèfon 935.672.800 o per e-mail a la bústia de l'A.C.A. aca@gencat.net .

Quan la sol·licitud - declaració s'hagi presentat davant de l'entitat subministradora, podeu posar-vos en contacte indistintament amb l'Agència Catalana de l'Aigua o la pròpia entitat subministradora. Generalment, l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua serà aplicada en la facturació d'aigua següent a la de la presentació de les dades.

sol·licitud ampliació en PDF [+]


tornar a portada [+]

 

l'Estel Blanc

Parlem-ne

PDeCAT Calldetenes © 2007 Tots els drets reservats
Optimitzat per a resolució de 1280x1024